Solární kolektory

Solární kolektory jsou vyrobeny ze speciálně upraveného polymeru tak, aby byly maximálně odolné proti UV záření, mrazu a samozřejmě vůči chemii, obsažené v bazénové vodě. Lze je instalovat jak k bazénům které jsou již v provozu, tak k bazénům nově zbudovaným, a to na střechu rodinného domu, garáže, nebo na zahradu.

Systém solárního ohřevu je tvořen v řadě propojenými kolektory. Účinnost ohřevu je přímo úměrná celkové ploše instalovaných kolektorů. Doporučuje se, aby minimální plocha představovala cca 60 % vodní plochy bazénu (při hloubce 120–150 cm a použití vhodného zakrytí bazénu). Zapojení těchto kolektorů se provádí přímo do cirkulačního okruhu (tj. bez výměníku), takže účinnost ohřevu je poměrně vysoká.

Pro lepší účinnost je vhodné vybrat správné místo tak, aby na panely dopadalo co nejvíce slunečních paprsků. Ideální pozice montáže je na jihozápad při úhlu 15–30° od horizontu. Solární panel nemá téměř žádnou tlakovou ztrátu, každý panel je testován na tlak 2,5 bar.