Bezchlorová dezinfekce

V soukromých bazénech lze používat bezchlorovou dezinfekci na bázi aktivního kyslíku a aktivačního mikrobicidu. Toto nedráždivé ošetření bazénové vody je kompaktabilní s použitím chlorové i bromové dezinfekce.