ALGICID 5l

Kód: AS12157
Značka: ASEKO
664 Kč
Skladem k okamžité dispozici (4 ks)

Účinný prostředek pro zamezení růstu řasy v bazénové vodě.

Detailní informace

Detailní popis produktu

ALGICID je ideální pro použití v bazénech a lázních. Jeho silný a dlouhotrvající
účinek, bez zápachu, nekompromisně zabraňuje růstu všech druhu řas.

Počáteční dávka: 100 ml na 1 m3
Udržovací dávka: 10 - 20 ml na 1 m3 za den
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6.

Varování:

  • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
  • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy
  • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

 

ÚČINNÉ LÁTKY: Epichlorohydrindimethylamin-kopolymer, 10%, CAS 25988-97-0
FORMA: čistá kapalina
ÚČEL POUŽITÍ: prevence a likvidace výskytu řas v bazénové vodě
DÁVKA: 10 - 20 ml na 1 m3 za den
APLIKACE: dávkování zařízením ASIN Aqua
SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před teplem a slunečním zářením.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie ASEKO
Hmotnost: 5 kg