Měření kvality vody v bazénu, Strana 2

cust_bg_1680_1384280781437 – kopie

Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších sledovaných faktorů, který výrazně ovlivňuje kvalitu vody. pH ovlivňuje účinnost a spotřebu všech přípravků na úpravu vody, funkci zařízení, životnost bazénu a především pocit z koupání. Je tedy nutné, aby se hodnota pH kontrolovala minimálně 1x až 2x týdně. Doporučená hodnota pH vody se v rodinných bazénech pohybuje v rozmezí od 6,8 do 7,6. pH vyšší než 7,6  způsobuje výskyt nepříjemných minerálních zákalů, hodnota pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovových součástí a blednutí povrchu bazénu. Hodnota pH se měří bazénových testerem.

Koncentraci chloru používanou pro soustavnou dezinfekci je nutné udržovat mezi 0,3 - 0,5 mg/l. Při ustáleném provozu měřte koncentraci chloru cca 2 x týdně, při velkém provozu a v obdobích horka častěji. Před měřením koncentrace volného chloru vždy zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH. Hodnotu pH a Cl se měříme bazénových testerem.

Co je to volný chlor:

Pojmem volný chlor označujeme sumární koncentraci následujících chlorových sloučenin: chlornanů, kyseliny chlorné a molekulárního chloru. Nejvyšší dezinfekční účinnost má však kyselina chlorná HOCL a molekulární chlor. Obsah volného chloru v bazénové vodě se musí pohybovat v rozsahu 0,3 – 0,6 mg / l podle teploty vody. Jižní státy mají povolené koncentrace do 3 mg/litr. S klesajícím pH se zvyšuje dezinfekční účinnost, ale zároveň se zrychluje i rozklad chlornanu a tím se zvyšuje i spotřeba.

Co je to vázaný chlor:

Tímto pojmem se nazývají sloučeniny chloru vázané na organické sloučeniny. Nejčastější formou vázaného chloru jsou tzv. chloraminy. Ty nejčastěji způsobují typický bazénový zápach. Většina sloučenin vázaného chloru jsou jedovaté, dráždivé a proto je nutné množství vázaného chloru pečlivě sledovat. Hygienický limit pro obsah vázaného chloru je 0,3 mg/litr. Nejjednodušším způsobem, jak se vázaného chloru zbavit, je pravidelná superchlorace ( přechlorování ). Jedná se o rychlerozpustnou formu chlornanu vápenatého. Po jeho aplikaci dojde přechodně k extrémnímu nárůstu koncentrace chloru ve vodě, ale zároveň k úplnému odstranění chloru vázaného. Další možností jak omezit vznik vázaného chloru je instalace podpůrných zařízení, jako jsou ozonizace nebo UV lampy.

Úprava pH (kyselosti):

Hodnota pH je velmi důležitá pro zajištění funkce dezinfekčních prostředků a zásadní měrou ovlivňuje šetrnost vody vůči vaší pokožce. Má vliv i na korozní účinky. Hodnota pH vyjadřuje kyselost či zásaditost vody a označuje se stupnicí 0 - 14. Hodnotu pH 0 - 7 vykazují látky kyselé a pH 7 - 14 látky zásadité. Bazénová voda by měla mít pH 6,5 – 7,6. Voda s touto hodnotou pH je šetrná k vaší pokožce a zajišťuje dostatečnou účinnost dezinfekčních prostředků. Nejčastěji se pH v bazénové vodě upravuje směrem dolů neboť dávkování dezinfekce pH zvyšuje. Na úpravu se tak nejčastěji používají kapaliny s označením pH-. Jsou to většinou silné kyseliny. Úprava pH směrem nahoru není tak častá a většinou se vyskytuje u venkovních bazénů ošetřovaných kyslíkovou chemií nebo u bazénu ošetřovaných plynným chlorem. Používají se proto přípravky s označením pH+.